Često kandidati koji upusuju skole stranih jezika i neki od kurseva jezika imaju predrasude koje nose još od srednje škole i osnovne skole. Za njih su strani jezici nesavladivi, nepremostive prepreke. Smatraju ako nisu za 8 ili 12 godina savladali taj strani jezik koji su učili u školi, kako će tek uspeti na nekom kursu stranih jezika koji traje par meseci.

Razlika je u ucenju stranih jezika u obaveznim skolama i privatnim skolama stranih jezika

Za razliku od skole koja je obavezna, kada upisete skole engleskog i nemackog jezika u Beogradu, prvo idete u manjim grupama od 4 do maksimalno 8 kandidata. Kada ste ucili engleski jezik u skolama ili neki drugi jezik u osnovnoj i srednjoj skoli razlog je pogrešan način učenja i možda vaš stav učenika koji nije bio potpuno spreman za savladavanje gradiva. Možda ni nastavnici nisu bili zainteresovani da vam drže kurs nemackog jezika. Učenje stranih jezika se zasnivalo na bubanju i menjanju vremena, insistiranju na gramatici, na prevođenju tekstova. Sve to utice da se ne obraća pažnja na neke druge stvari koje su mnogo važnije i koje se inistiraju u skolama engleskog jezika u Beogradu. To je akcenat na konverzaciji, jer strani jezik se ne može naučiti ako se ne govori. Zato je veoma važno govoriti i pričati na nemackom i engleskom jeziku kako bi se što bolje savladao. Razlika je u učenju gramatike koja se postepeno usvaja, a ne bubači se.

Kada upišete skole engleskog i nemackog jezika u Beogradu u nekoj privatnoj skoli stranih jezika, videćete da je razlika velika, a rezultat vašeg učenja biće mnogo vidljiviji. Bićete zadovoljni svojim uspehom u savladavanju nekog od stranih jezika.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *